Điều kiện và Điều khoản

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều kiện và điều khoản sau đây trước khi sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi:

  1. Chấp nhận điều khoản: Bằng cách sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  2. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả các tài liệu, thông tin, hình ảnh, video và nội dung trên trang web này là tài sản của Trung tâm Kinh doanh Ô tô – Xe máy Phát Minh và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích quản lý và cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trước.
  4. Trách nhiệm và bảo hành: Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được quy định tại pháp luật.
  5. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện này.

Trung tâm Kinh doanh Ô tô – Xe máy Phát Minh
Địa chỉ: 377/26 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0948.663.259
Email: xemayphatminh25@gmail.com