Chính sách Bảo mật

Trung tâm Kinh doanh Ô tô – Xe máy Phát Minh cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập và sử dụng sẽ được bảo mật theo các điều khoản sau đây:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, gửi yêu cầu hoặc liên hệ với chúng tôi qua trang web hoặc qua các kênh khác như điện thoại hoặc email. Các thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, để trả lời các yêu cầu của bạn và để liên lạc với bạn về các thông tin quan trọng hoặc cập nhật. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp được quy định tại pháp luật hoặc khi có sự đồng ý của bạn.
  4. Quyền lợi của bạn: Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị.
  5. An ninh thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ.
  6. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với các thay đổi.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trung tâm Kinh doanh Ô tô – Xe máy Phát Minh
Địa chỉ: 377/26 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0948.663.259
Email: xemayphatminh25@gmail.com